Pravila o privatnosti

1.       UVOD

Lutalica d.o.o.  - turistička agencija (u daljnjem teksu Agencija) priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem  Internet stranice Agencija (www.todalmatia.com) prikupi.

 Agencija prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguranje).

Smatrat ćemo da daljnje korištenje www.todalmatia.com predstavlja Vaše prihvaćanje svih u nastavku opisanih uvjeta.

 

2.       KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje Ste dobrovoljno dali Agenciji , bilo registracijom (prilikom registracije koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, datum ili samo godina rođenja) ili korištenjem www.todalmatia.com.

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima Agencije će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

 

3.       REZERVACIJA

Pri rezervaciji smještaja, putovanja ili druge usluge Agencije, bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, kontakt telefon i sl.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rođenja). Samo neophodni podaci za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji  smještaja, prijevoza, osiguranja i pratitelja putovanja.

Podaci o plaćanju (npr. broj bankovne kartice, datum isteka) posebno su štićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičarskim kućama radi autorizacije plaćanja.

Napominjemo da je registracija na Internet stranici Agencije (www.todalmatia.com) dozvoljena isključivo osobama starijima od 18 godina. Prilikom registracije na Internet stranici Aegncije korisnik samostalno bira lozinku te je sukladno tome sam odgovoran za njenu zaštitu i sprečavanje zlouporabe od strane trećih osoba.

 

4.       KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju Agenciji prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na www.todalmatia.com (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja Internet stranice Agencije na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice (npr. ne morate svaki put iznova unositi podatke za registraciju). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja Internet stranice Agencije.

Agencija  zadržava pravo korištenja kolačića na Internet stranici no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića  uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.

 

5.       POVEZNICE

Internet stranica Agencije sadrži poveznice na druge Internet stranice (npr. Facebook, Instagram, Hoteli, zračne luke, vremenske prognoze). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Agencija ne može biti odgovorno za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet strancima. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

 

6.       DIGITALNI MARKETING

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Agencije. Promotivni materijali  podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter).

Usluga se može onemogućiti u bilo kojem trenutku na način da se aktivira poveznica „Odjava“ na kraju e-maila ili slanjem zahtjeva za brisanjem sa popisa za digitalni marketing na info@todalmatia.com.

 

7.       SIGURNOST

Agencija poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Osobni podaci koji su Agenciji ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Agenciji ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Agencije, odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva na info@todalmatia.com.

 

8.       OBAVIJESTI O PROMJENAMA

U slučaju promjena vezanih za pravila o poštivanju privatnosti obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internet stranice s ciljem upoznavanja korisnika.