OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

Temeljem članka 295. Zakona o obveznim odnosima,  Lutalica d.o.o.,   Slikara Gojaka 40, 21 300 Makarska,  OIB: 24670716158,  (dalje u tekstu: Agencija),  zastupana po direktoru Ljubo Prgomet donosi,        

                                                         

O P Ć E   U V J E T E

rezervacije smještajnih kapaciteta

I.   OPĆE ODREDBE 

Ovim se Općim uvjetima rezervacije smještajnih kapaciteta određuju međusobni odnosi između Agencije i poslovnih partnera, odnosno gostiju, te se propisuju načela kojih se uvijek treba držati prilikom rezervacije smještajnih kapaciteta posredstvom Agencije, odnosno prilikom korištenja usluga smještaja. Gosti su dužni uskladiti svoje ponašanje s odredbama ovih općih uvjeta.      

II.   REZERVACIJA   

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili telefonski. Za rezervaciju apartmana potrebno je uplatiti unaprijed dogovoreni iznos akontacije, a sve troškove takve transakcije plaća zakupac. Nakon primitka uplate Agencija šalje voucher koji predstavlja potvrdu rezervacije i koji mora biti dat na uvid prilikom prijave (check in). Primljeni depozit se obračunava kao dio ukupnog dužnog iznosa koji će biti umanjen za iznos akontacije. Ostatak se plaća na dan dolaska a prije ulaska u smještajnu jedinicu.  

III.   NAČINI PLAĆANJA

AGENCIJA nudi gotovinsko plaćanje putem opće uplatnice za goste iz Hrvatske i bankovnom doznakom za transakcije iz inozemstva.

IV.  DOLAZAK I ODLAZAK GOSTA    

 

Gost je dužan predati vlasniku unajmljene jedinice i/ili Agenciji osobnu iskaznicu ili putovnicu (pasoš) odmah po dolasku, radi prijave Turističkom uredu, te nas obavijestiti o očekivanom vremenu dolaska. Radno vrijeme Agencije nije 24h te ne postoji takva recepcija. Klijenti koji ne stignu obaviti check in do 23:00 sata, bit će primljeni slijedeći dan ujutro. Prijava gostiju se obavlja u razdoblju od 12:00h – 23:00h. Ulazak u apartman je najranije u 14:00 sati, dok je izlazak najkasnije u 10:00 sati ujutro. Produženi boravak je moguć samo ako za to postoje uvjeti i uz adekvatnu nadoplatu. Ove su odredbe važeće ukoliko ne postoji drugačiji, prethodno utvrđeni dogovor sa Agencijom. 

 

 

 

V.  OBAVEZE GOSTA    

Gost je dužan: 

- posjedovati valjanu putnu ispravu 

- pridržavati se kućnoga reda i pravila ponašanja u smještajnim objektima te surađivati sa pružateljima usluga na obostrano zadovoljstvo

- prilikom dolaska na odredište, iznajmljivaču predočiti dokument o plaćenoj usluzi ( voucher dobiven od strane Agencije) 

- uplatiti preostali iznos rezervacije sukladno dogovoru na licu mjesta, Agenciji ili vlasniku. 

- voditi računa o inventaru, opremi i namještaju

- biti odgovoran za svoje postupke i u slučaju bilo kakvih nepravilnosti snositi štetne posljedice

VI.  ŠTETA    

- Apartman se mora ostaviti u stanju u kakvom je bio prije početka upotrebe, sa opranim posuđem i bez smeća. U suprotnom, unajmitelj se tereti za troškove čišćenja istog.

- Prilikom prvog ulaska u smještajnu jedinicu, klijenti su dužni Agenciji prijaviti bilo kakve nepravilnosti vezane za inventar ili zatečenu čistoću. U suprotnom, prigovori neće biti uvaženi. Ukoliko gost napusti smještajnu jedinicu ne dajući Agenciji mogućnost da otkloni uzrok prigovora ili da mu se pronađe adekvatan zamjenski smještaj, nema pravo tražiti povrat novca. 

- Gost je dužan voditi brigu o svojim stvarima i sam snosi odgovornost za eventualnu krađu, gubitak ili oštećenje predmeta ostavljenih bez njegovog nadzora. Agencija kao ni vlasnik objekta ne odgovaraju za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu dragocjenosti u smještajnom objektu.               

VII.  OTKAZIVANJE    

U slučaju otkazivanja plaćenog smještaja novac se vraća samo u slučaju smrti ili bolesti, uz potvrdu liječnika i jedino ukoliko je otkazivanje izjavljeno najmanje 14 dana prije dolaska. Novac se ne vraća na licu mjesta, već putem uplate na žiro račun i to nakon primitka liječničke potvrde ili osmrtnice.    

VIII.  OBAVIJEŠTENOST    

Svi unajmitelji/gosti su dužni pročitati ove opće odredbe. Potvrdom rezervacije i uplatom akontacije, odnosno ukupnog iznosa rezervacije, potvrđuju svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

IX. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

 

Ukoliko Putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, agencija preporuča uplatu Police osiguranja od otkaza kod odabranog Osiguravajućeg društva. Agencija se obvezuje putniku osigurati svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

 

X. RJEŠAVANJE  PRIGOVORA

Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost, nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti Agenciju. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternativa u istom objektu gost je dužan prihvatiti je).

Ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo povrata novca.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Agencija ne uvažava reklamacije vezane uz sadržaje koji nisu u sklopu objekta (ulični radovi, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini…).

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (štrajk, građanski neredi, požar poplava, rat, ratne opasnosti, terorističke aktivnosti, nuklearne katastrofe…).

 

XI. PRAVNA NAPOMENA

Agencija se obvezuje da će poštovati privatnost svojih korisnika i njihovih podataka.

Agencija uzima samo podatke potrebne za rezervaciju. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo tamo gdje su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici agencije te poslovni partneri odgovorni su za poštivanje pravila korištenja ove web stranice.

Ako se ne slažete s uvjetima korištenja, molimo Vas da ne koristite ove stranice.

 

XII. POLITIKA PRIVATNOSTI

Svi osobni podaci koje pružite Agenciji prosljeđuju se odgovarajućoj trećoj osobi koja je pružatelj usluga smještaja koji ste rezervirali.

Vaše osobne podatke koristimo za obradu vaših zahtjeva i povremeno kako bismo vas obavijestili o novostima vezanim za naše usluge.

Kako bismo uvijek imali svoje točne podatke u trenutku kada su vam potrebne naše usluge ili druge informacije, javite nam postoji li promjena u vašim osobnim podacima ili ako ste pogriješili pri unosu podataka.

Ako mislite da ne slijedite ove principe ili imate neku drugu primjedbu vezanu za naš način poslovanja, slobodno nas obavijestite na: info@todalmatia.com.

 

XIII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Gost pruža osobne podatke dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. Pismo namjere, upute za plaćanje, obavijesti o realizaciji usluge).

Agencija se slaže da neće objaviti osobne podatke korisnika iz zemlje ili ih dati trećoj strani, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. Smještaj, zračna linija, prijevoznik).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, u skladu s odlukom Agencije o načinu prikupljanja, obrade i pohrane osobnih podataka.

Agencija zadržava pravo korištenja osobnih podataka korisnika usluga u marketinške svrhe (npr. Slanje obavijesti, akcije, promocije, biltene). Korisnik se može u bilo kojem trenutku odjaviti pretplatom pomoću veze "Otkaži pretplatu" na kraju svake e-pošte ili slanjem zahtjeva na adresu info@rovinjadvisor.com.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i / ili realizaciju tražene usluge.

 

XIV. OGRANIČENJE NA OSOBNO, NEKOMERCIJALNO KORIŠTENJE

Ove web stranice namijenjene su korisnicima za osobno korištenje.
Nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim stranicama.

 

XV. VLASNIŠTVO

Sadržaji na ovim web stranicama su vlasništvo Turističke agencije Lutalica d.o.o.,   Slikara Gojaka 40, 21 300 Makarska, , osim dijela fotografija koje se ne koriste u komercijalne svrhe, a na zahtjev autora ili vlasnika bit će povučene sa stranica.

 

XVI. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Turistička agencija Lutalica d.o.o. zadržava pravo promjene podataka i cijena na ovim stranicama bez posebnog upozorenja.

 

XVII. ZABRANJENO ILEGALNO KORIŠTENJE

Korištenjem ovih web stranica obvezujete se da informacije ovdje dobivene nećete koristiti u zabranjene ili ilegalne svrhe ili radnje.

 

XVIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Eventualne sporove koji bi proizašli iz poslovnog odnosa između Agencije i partnera odnosno gosta, isti će nastojati rješavati sporazumno, dok se u protivnom podvrgavaju odluci nadležnog suda u Splitu.